single page feature image

Passion Fruit Jelly Drink

น้ำเยลลี่เสาวรส

เครื่องดื่มน้ำผลไม้รสชาติเปรี้ยวแบบเป็นธรรมชาติ ด้วยรสชาติเสาวรสคุณภาพพรีเมี่ยม เติมท็อปปิ้งด้วยเยลลี่เด้งดึ๋งรสเสาวรส ทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานลงตัวมากขึ้น