single page feature image

Chocolate Macchiato

ช็อคโกแลตครีมมัคคิอาโต

ช็อคโกแลตเย็น ด้วยผงช็อคโกแลตคุณภาพพรีเมี่ยม เมื่อนำไปชงเครื่องดื่มจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติเข้มข้น แต่จะไม่ขมไม่หวานจนเกินไป เติมท็อปปิ้งด้วยครีมมัคคิอาโต ครีมฟองนม เนื้อครีมมีความหนืดกำลังพอดีรสชาติละมุนลิ้น ช่วยให้รสชาติของช็อคโกแลตกลมกล่อมและมีความละมุนของกลิ่นหอมนมมากยิ่งขึ้น