#ชีวิตติดมุก เดือนพฤศจิกายน

ข่าวดีต้อนรับเดือน พฤศจิกายน ? โปรโมชั่น #ฉุดใจ สำหรับคน #ชีวิตติดมุก ? ชานมไข่มุก และน้ำเมล่อนไข่มุก ลดเหลือ 40 บาท เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น. ที่