single page feature image

Honey Lemon Juice

น้ำผึ้งมะนาว

เครื่องดื่มน้ำผึ้งสีใส รสชาติหวานละมุนด้วยน้ำผึ้งคุณภาพพรีเมี่ยม เติมรสชาติเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวคั้นสดใหม่ ทำให้เมนูนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมเปรี้ยวหวานลงตัวมากยิ่งขึ้น